Thursday, November 24, 2011

Guu Toronto Izakaya@Toronto ★★★

Japanese Izakaya w/ Great Variety to Choose from. Nice place.

Uni $9.80

Carbonara Udon $8.30

Amaebi $6.80

Gindara $9.80

3 Oden Moriawase $4.00

Torikama $4.20

Sapporo (big mug) $9.80

Ika Nan $5.80

Takoyaki $5.00

Sashimi Salad $7.80

Ebi Mayo $7.80

Tontoro $6.50

Frozen Grape


Guu Toronto Izakaya
398 Church Street
Toronto, O.N.
M5B 2A2
(416) 977-0999
guu-izakaya.com/toronto/

No comments: